Utvikling

Maskinlæring

Som kunde har du gjerne tenkt: «vi bør gjøre noe maskinlæring for vi har jo mye data». Men hvordan vite hva man vil og kan kjøre?

Solv kan bistå med å planlegge, designe og utvikle løsninger som tar i bruk maskinlæring. Det er viktig å være klar over at hvis man skal utvikle maskinlæringsmodeller så er dette en iterativ prosess og man må se på det som en «feedback-loop» - for å forbedre, må man «tweake» på modell, endre data man samler inn inntil målsetningen er oppnådd.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om tidligere prosjekter.