Rådgivning

Program- og Prosjektledelse

Våre prosjektledere har bred erfaring fra større og komplekse prosjekter. I bunn for vårt arbeid ligger en grundig forståelse av den enkelte kundes spesifikke virksomhet, forretningsmål og behov. Våre prosjektledere jobber ofte i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Våre prosjektledere kan bidra med kvalitetssikring og risikovurdering av prosjektporteføljer og gi veiledning på hvordan håndtere risiko.

Se alle referanser

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om tidligere prosjekter.