Rådgivning

Kartlegging og Prosessforbedring

Solv hjelper private og offentlige virksomheter til å oppnå mer effektive arbeidsprosesser som gir høyere verdiskapning. Vi kartlegger, fjerner flaskehalser og unødvendige aktiviteter som ikke skaper verdi og optimaliserer dine arbeidsprosesser. Det handler om å bli mer effektiv og jobbe smartere med færre ressurser, og teknologien setter ingen grenser for hva som er mulig. Solv tilbyr både systemutvikling og automatisering med robot-teknologi (RPA).

Se alle referanser

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om tidligere prosjekter.