Rådgivning

Business Technology

Hvordan kan digitalisering bidra til at du og din virksomhet når deres strategiske mål?

For å bidra til at du lykkes digitalt er det viktig for oss å jobbe tett sammen med deg og din virksomhet. Solv hjelper med å etablere eller tilpasse teknologi- funksjoner til å bli en sentral, helhetlig og strategisk viktig del av deres virksomhet. Vi tilbyr fagekspertise på tvers av strategi, virksomhetsarkitektur og løsningsdesign, organisasjon, prosess og prosjektledelse. Vi skal lage solide, digitale løsninger som effektiviserer og forenkler.

Se alle referanser

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om tidligere prosjekter.