Referanser

Søknadsportal for Sparebankstiftelsen

Kunden hadde en omfattende og tung manuell søknadsprosess som de ønsket automatisert med digitale arbeidsverktøy.

Søknadsportal for Sparebankstiftelsen

Solv utviklet en søknadsportal hvor 26 manuelle ledd er erstattet av 9 ledd, hvorav 4 er manuelle. Søknadsportalen sørger for alltid oppdatert statistikk, automatisk sortering av søknader, egen bruker til hver søker, automatisk generering av eposter, holder kontroll på tildelingssummer og sjekker denne mot totaltsum, samt reduserer feilmargin til et minimum.