Referanser

Sanntidsskjerm for Kolumbus

Kolumbus ønsket en responsiv, webbasert applikasjon hvor bedrifter og private kunne legge til bussholdeplasser i nærheten, og få ut en liste over avganger i sanntid.

Veggmontert sanntidskjerm

Om løsningen

Kolumbus AS er et kollektivselskap som har ansvar for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland.

Løsningen Solv har levert til Kolumbus er nettbasert og heter "Sanntidsskjerm". Tjenesten er gratis og fungerer på alle skjermer med nettilgang.

Selvbetjeningsløsningen gir Kolumbus sine kunder en kjapp måte å opprette en "infoskjerm"-visning for å liste ut Kolumbus sine bussavganger i sanntid.

Sanntidskjerm i bruk

Brukeren kan selv velge hvilke holdeplasser man ønsker å presentere, og om man ønsker listevisning eller plakatvisning med ulike fargetemaer.

Google Maps er brukt for å presentere holdeplassene i en kartvisning, og for å gjøre det enkelt å velge riktig holdeplass.

Les mer og sett opp din egen sanntidsskjerm på Kolumbus sine nettsider.