Referanser

Nettsider for Nokas

Nokas hadde en nettside som verken reflekterte konsernets størrelse, kvaliteter eller forretningsidéen om å levere "skreddersydde" sikkerhetsløsninger. I tillegg til at sidene ikke var tilrettelagt for mobil og nettbrett.

To ansatte fra Nokas

Utfordring

Løsningen innebar en ny segmentering av Nokas sine tjenester. Disse finnes nå med utgangspunkt i kundens tenkte behov, ikke Nokas' indre divisjonsbaserte organisasjon. Vi innførte også et konsern-nivå, som tydelig kommuniserer Nokas på et overordnet plan, og som gir et godt bilde av både størrelse og profesjonalitet.

De nye sidene er oppgradert til den siste versjonen av CMS-løsningen EPiServer. Dette er en responsiv løsning som gjør siden like funksjonell på mobil og nettbrett som via laptop.

Brukervennligheten er økt gjennom dramatisk forenkling av kundereisen. Veien til Kjapp info og "kontakt oss" er rask; maksimum to klikk.

Nokas på flere flater

Tilnærming

Prosjektet med å fornye nettsidene er gjennomført i samarbeid med Melvær&co, og er forankret i resultatene fra et arbeidsmøte der alle strategiske beslutningstakere i Nokas var med. Sammen gikk vi gjennom og prioriterte mål, målgrupper og hvilke formål nettsidene skulle tjene for både målgrupper og Nokas.

« De nye nettsidene har ført til en enorm økning i antall jobbsøknader fra nettsiden. Rettere sagt fra 1% til 37% av totalt antall søknader. »
— Nokas

Resultater

De nye nettsidene har ført til en drastisk økning i antall jobbsøknader fra nettsiden.

37x antall søkere