Referanser

Kartløsning for Norsea

Norsea hadde et behov for et digitalt arbeidsverktøy for å se oversikt over de utleide områdene på sin base i Dusavika.

Norsea sin base i Dusavika

Om løsningen

Løsningen ble et interaktivtkart som viser basen, hvor status for området er markert med rødt, grønt eller gult for å vise tilgjengelighet. En kan se og endre informasjon om hvert område via et webgrensesnitt. Kartet kan vise områdene både som satellittbilde og et egendefinert, tilpasset kart.

Kartløsningen på flere flater

Ved å velge et område får man all nødvendig informasjon knyttet til dette opp på skjermen; hvem som leier, hvor lenge avtalen varer, areal på området, osv. Det er utviklet en app som gjør det mulig å måle opp de ulike områdene kun ved hjelp av mobiltelefon.

En utvidelse av løsningen er lagd for NorSea OCTG. Der brukes løsningen til å holde styr på rør som oppbevares på de forskjellige områdene. Det kan hentes status med antall og type rør på alle områder. Endringer i rørbeholdning lagres i transaksjoner, slik at all historikk bevares. Det er også mulig å skrive ut kvittering for transaksjoner.

Løsningen er i etterkant utvidet med live visning av kjøretøy, registrering og håndtering av arbeid, sikkerhetssoner og støtte for forskjellige lag for visning av ulik kartdata.