Referanser

GeoCloud - Selvbetjeningsportal for Cegal

Cegal er et internasjonalt teknologiselskap som fokuserer på å levere drifts- og konsulenttjenester samt programvareløsninger til oljenæringen. For å kunne effektivisere driften for kundene sine har de utviklet en portal for selvbetjening.

Om løsningen

Mye av jobben Cegal gjør for sine kunder omhandler brukerhåndtering. Dette gjøres tradisjonelt sett direkte i Active Directory. Cegal så muligheten for å effektivisere dette og legge mer kontroll i kunden sine hender. Dette har resultert i Cegal Cloud Portal.

GeoCloud på flere flater

Solv ble med i denne prosessen på et tidlig stadium og har vært en sentral del av utviklingen. I korte trekk handler portalen om at kunden selv kan administrere ansattes egen informasjon gjennom et enkelt web-basert grensesnitt. Etter hvert som ønsker og behov har meldt seg, har portalen vokst til å kunne gjøre mye mer og benyttes nå som en form for startside av flere kunder.

Noen eksempler er:

  • Toveis integrasjon med support system (ServiceNow)
  • Automatiske påminnelser via mail, sms og sanntidsvindu i portalen
  • System for manuelle og automatiske driftsmeldinger
  • Integrasjon med PowerBI for å vise rapporter
  • Styre virtuelle desktop sesjoner
  • Butikk for å kunne bestille tilgang til grupper, applikasjoner og mye mer
  • Fleksibel rollestyring på tvers av kunder
  • Automatisering av maskinopprettelse og -scripting

Med denne portalen dekker Cegal et behov i markedet som til nå ikke har vært møtt. Teknologier brukt: ASP.Net MVC, Typescript, AngularJS, Entity Framework. Les mer om portalen

Les mer om portalen på cegal sine nettsider.