Referanser

Archer - Drilling Desktop

Solv har utviklet en web-applikasjon med sammenkobling av flere systemer inn i et enkelt grensesnitt, noe som forenkler hverdagen, både for bruker og beslutningsmyndighet.

Archer in action

Utfordring

Archer hadde en applikasjon, som håndterte input av rapporter fra Archers daglige operasjoner offshore. Archer kontaktet Solv fordi de ønsket en ny og forbedret applikasjon, da de hadde store utfordringer med løsningen. Noen av utfordringene var feil i rapporter, fungerte kun i Internet Explorer, kommunikasjonsproblemer og et system som hadde liten fleksibilitet.

Archers formål med å implementere Drilling Desktop var å forbedre den operasjonelle ytelsen, ved å kombinere kompetanse, erfaring og bruk av de riktige verktøyene.

Systemet forbedrer ytelsen for Archer Drilling og brønnoperasjoner, gjennom et desentralisert system for å sammenligne alle Platform-rigger systematisk. Hensikten er å forbedre Platform-riggens effektivitet på tvers av avdelinger, kunder og regioner.

Archer Drilling Desktop

Tilnærming

Solv har utviklet Drilling Desktop, som er et digitalt arbeidsverktøy. Arbridsverktøyet fungerer som en database brukt for å legge inn- og rapportere data. Databasen inneholder data for operasjonelle input, rapporter og add-on data som KPI-rapporter og teknisk overlevering for mekaniker og elektriker. Databasen har en dynamisk startskjerm hvor KPIer vises direkte til brukeren offshore. Systemet gir mulighet for å sammenlikne KPI med andre installasjoner og har en brukeradministrasjon koblet til AD-systemet.

Drilling Desktop reduserer tid for rapportering, og sørger for mindre tidsbruk foran datamaskinen. Den bedrer utgang for KPI-rapportering og genererer rapporter til myndigheter, kunder og leverandører.

Solv leverte en web-applikasjon basert på ASP.NET MVC og tilpasset denne til flere fagområder hos Archer, herunder Platform Drilling, Wireline logging og Oiltools.

Drilling Desktop reduserer tid for rapportering, og sørger for mindre tidsbruk foran datamaskinen.