Referanser

App for pilotene i CHC

Før, under og etter flyging til og fra Nordsjøen har helikopterpilotene behov for mye informasjon knyttet til destinasjon og fasiliteter. Vi har sammen med CHC utarbeidet et enkelt digitalt arbeidsverktøy for pilotene som erstatter permer med papir.

Applikasjonen viser informasjon om helideck

Utfordring

All dokumentasjon knyttet til landingsplassene i Nordsjøen eksisterte kun i papirform, og pilotene måtte ha med seg en stor perm med nødvendig informasjon på hver flygning. Denne permen ble oppdatert fra leverandør flere ganger i uken. Med rundt 50 permer var det en stor prosess å holde informasjon oppdatert til enhver tid, og digitalisering ville åpenbart ha effekt.

Todelt løsning: Administrasjonsgrensesnitt og applikasjon

Tilnærming

Løsningen ble en todelt applikasjon. Solv har implementert et skreddersydd administrasjons­panel, som tillater dedikerte roller i selskapet å endre informasjonen som er knyttet til landingsplasser de er ansvarlig for. For brukervennlighet og tilgjengelighet er administrasjonsgrensesnittet webbasert, tilpasset kontorarbeid.

Pilotens arbeidsverktøy ble en iPad app på iOS, der hver pilot har en iPad mini festet på låret. Appen holder seg alltid oppdatert med syncing mot administrasjonsverktøyet og tillater offline lagring av data. Løsningen har også nattmodus testet i samarbeid med SAR-crewet til CHC, med ekstra tilpassing for nightvision goggles.

Oppdager pilotene feil i informasjonen, har de mulighet til å melde tilbake til administrator som straks får varsel og kan utbedre informasjonen. Hver landingsplass har informasjon som har strenge krav til jevnlig review, og funksjonalitet for dette er også innebygget.

Appen er tilgjengelig for pilotene gjennom internt distribusjonssystem og dermed ikke tilgjengelig i appstore.