Bilde som representerer Hero

Nettside for å formidle helheten og mangfoldet innenfor konsernets samlede virksomhet

bakgrunn

Hero har siden 1987 drevet asylmottak i Norge. Virksomheten er nå utvidet til også å omfatte tolketjenester og ulike kvalifiserings­program for nyankomne innvandrere. Den gamle nettsiden til Hero presenterte hovedsakelig den opprinnelige mottaksvirsomheten, og Hero ønsket at ny visuell identitet og ny nettside i større grad skulle formidle helheten og mangfoldet innenfor konsernets samlede virksomhet.

besøk:

hero.no

herosuomi.fi

herosverige.se

herozukunft.de

herogroup.no

Skjermbilder

tilnærming

I forbindelse med endringer i eierskap og ledelse, og etablering av Hero i Sverige, går selskapet som nå teller mer enn 800 ansatte over i ny, konsernbasert organisasjonsform. De ulike forretningsområdene blir selvstendige selskap, og trenger kommunikasjonsverktøy som fungerer på selvstendig basis for hvert de tre forretningsområdene – uten at dette skal vanne ut merkevaren Hero.

Prosjektet med å fornye nettsidene startet med et arbeidsmøte der alle strategiske beslutningstakere i Hero var med. Sammen gikk vi gjennom og prioriterte mål, målgrupper og hvilke formål nettsidene skulle tjene for både målgrupper og Hero som selskap.

resultat

Nettsiden er organisert slik at det blir lettere å forstå at Hero er mer enn mottak. Det blir enklere å finne og bestille tolketjenester, kurstilbud og å søke opp de enkelte mottakene. Nettsiden er bygget på publiseringsløsningen WordPress.

Det å vise respekt for alle brukerne av Heros tilbud har vært viktig i arbeidet med nye nettsider. Det er et mål at de nye nettsidene i mindre grad enn før skal skille mellom "de" og "oss". Her kommer både struktur, symbol- og billedbruk til å bidra til et utrykk som i mindre grad preges av etablerte klisjeer.

Nettsiden er designet av Melvær & Co..