Bilde som representerer Norsea

Digitalt arbeidsverktøy for å se oversikt over de utleide områdene på Norsea sin base i Dusavika.

bakgrunn

NorSea er et privateid selskap grunnlagt i 1965. Selskapet tilbyr forsyningsbaser og integrerte logistikkløsninger til energibransjen. NorSea, deres datterselskaper og samarbeidspartnere driver ni forsyningsbaser langs kysten av Norge, samt forsyningsbaser i Danmark og Storbritannia.

Norsea hadde et behov for et digitalt arbeidsverktøy for å se oversikt over de utleide områdene på sin base i Dusavika.

Skjermbilder

om løsningen vi har levert

Løsningen ble et interaktivtkart som viser basen, hvor status for området er markert med rødt, grønt eller gult for å vise tilgjengelighet. En kan se og endre informasjon om hvert område via et webgrensesnitt. Kartet kan vise områdene både som satellittbilde og et egendefinert, tilpasset kart.

Ved å velge et område får man all nødvendig informasjon knyttet til dette opp på skjermen; hvem som leier, hvor lenge avtalen varer, areal på området, osv. Det er utviklet en app som gjør det mulig å måle opp de ulike områdene kun ved hjelp av mobiltelefon.

videreutvikling

En utvidelse av løsningen er lagd for NorSea OCTG. Der brukes løsningen til å holde styr på rør som oppbevares på de forskjellige områdene. Det kan hentes status med antall og type rør på alle områder. Endringer i rørbeholdning lagres i transaksjoner, slik at all historikk bevares. Det er også mulig å skrive ut kvittering for transaksjoner.

Løsningen er i etterkant utvidet med live visning av kjøretøy, registrering og håndtering av arbeid, sikkerhetssoner og støtte for forskjellige lag for visning av ulik kartdata.