Bilde som representerer Cegal

GeoCloud - selvbetjeningsportal for Cegal

bakgrunn

Cegal er et internasjonalt teknologiselskap som fokuserer på å levere drifts- og konsulenttjenester samt programvareløsninger til oljenæringen. For å kunne effektivisere driften for kundene sine har de utviklet en portal for selvbetjening.

Skjermbilde av Geo Cloud

tilnærming

Mye av jobben Cegal gjør for sine kunder omhandler brukerhåndtering. Dette gjøres tradisjonelt sett direkte i Active Directory. Cegal så muligheten for å effektivisere dette og legge mer kontroll i kunden sine hender. Dette har resultert i Cegal Cloud Portal. Solv ble med i denne prosessen på et tidlig stadium og har vært en sentral del av utviklingen.

I korte trekk handler portalen om at kunden selv kan administrere ansattes egen informasjon gjennom et enkelt web-basert grensesnitt. Etter hvert som ønsker og behov har meldt seg, har portalen vokst til å kunne gjøre mye mer og benyttes nå som en form for startside av flere kunder.

resultat

I korte trekk handler portalen om at kunden selv kan administrere ansattes egen informasjon gjennom et enkelt web-basert grensesnitt. Etter hvert som ønsker og behov har meldt seg, har portalen vokst til å kunne gjøre mye mer og benyttes nå som en form for startside av flere kunder.

Noen eksempler er:

  • Toveis integrasjon med support system (ServiceNow)
  • Automatiske påminnelser via mail, sms og sanntidsvindu i portalen
  • System for manuelle og automatiske driftsmeldinger
  • Integrasjon med PowerBI for å vise rapporter
  • Styre virtuelle desktop sesjoner
  • Butikk for å kunne bestille tilgang til grupper, applikasjoner og mye mer
  • Fleksibel rollestyring på tvers av kunder
  • Automatisering av maskinopprettelse og -scripting

Med denne portalen dekker Cegal et behov i markedet som til nå ikke har vært møtt. Teknologier brukt: ASP.Net MVC, Typescript, AngularJS, Entity Framework. Les mer om portalen

Les mer om portalen på cegal sine nettsider.