Aktuelt
Erik Jensen i Solv
STOR ENDRING: 1,4 millioner arbeidstakere skal få samlet sin pensjonskapital på én pensjonskonto. En massiv endring i pensjonsmarkedet, ifølge Erik Jensen, ekspert på bank og finans i Solv AS, som oppfordrer næringen til å ta grep nå. (foto: Stephan Wetaas)

- Det brygger opp til ny storm i finansbransjen

SOLV: Pensjon og sparepenger er svært ømtålige temaer. Nå brygger det opp til ny storm i finansnæringen. I potten ligger 1,4 millioner arbeidstakere – og minst 250 milliarder kroner.

Ikke før har bølgene begynt å legge seg etter innføringen av Aksjesparekonto, så kommer en av de største endringene på spareområdet i nyere tid.

Finansdepartementets forslag til endringer i innskuddspensjonsloven, kalt «Egen pensjonskonto», vil føre til massive endringer og bevegelser i pensjonssparemønsteret til privatpersoner.

Forslaget er at arbeidstaker skal få samlet sin pensjonskapital på én pensjonskonto. Dette har tidligere vært vanskelig både administrativt og i forhold til kostnadsfordeling av administrasjonskostnader.

«Egen pensjonskonto», vil føre til massive endringer og bevegelser i pensjonssparingen til privatpersoner

Alle arbeidstakere som er del av en innskuddspensjonsordning , vil nå få mulighet til å velge hvilken pensjonsleverandør de ønsker skal forvalte pengene deres. Videre legges det til rette for samling også av tidligere oppsparte pensjonsmidler på én pensjonskonto. Det nye forslaget gir arbeidstakere økt makt og valgfrihet i forvaltningen av de totalt 250-280 milliardene, som i dag forvaltes gjennom innskuddspensjonsordninger, pensjonskapitalbevis og IPS/IPA-avtaler. Les mer: Store endringer på gang

Kampen om forvaltningen vil bli enormt skjerpet! Jobb-bytter, negativt samtykke og aktiv markedsføring, kombinert med enkle og brukervennlige løsninger, vil rive ned barrierene mot flytting av pensjonssparingen. Det kommer til å bli betydelig enklere enn det har vært – og mange aktører kommer til å bli kraftig utfordret.

Flyttingen av pensjon blir betydelig enklere enn før – og mange aktører kommer til å bli kraftig utfordret

Dette betyr forslaget for arbeidstaker

Arbeidstaker med innskuddspensjonsordning får mulighet til å samle sin totale pensjon på ett sted, med mer effektiv, rasjonell, oversiktlig og rimelig forvaltning av pensjonsmidlene som resultat. Arbeidsgiver vil da betale administrasjonskostnaden. Dersom arbeidstaker velger en egen løsning, vil eventuelle besparelse tilfalle arbeidstakeren selv.

Dette betyr forslaget for arbeidsgivere

Økonomisk forpliktelse øker knyttet til administrasjonskostnader. Andre endringer er økt ansvar for rådgivning til arbeidstaker, endringer i lønnssystem, samt at andre av dagens ordninger kan påvirkes.

Dette betyr forslaget for leverandørene

Konkurransen vil skjerpes voldsomt. Det vil komme forsøk på å ta enda mer av markedet fra de store, tradisjonelle finansinstitusjonene. Dessuten er det min spådom at nye fintech-aktører vil kaste seg over pensjonsområdet. Krav om at det skal bli lettere å flytte pensjonen mellom ulike leverandører, behovet for å skille mellom tidligere og dagens opptjente midler, samt ansvar for rapportering, vil påføre leverandørene kostnader og arbeid på systemsiden.

Min spådom er at nye fintech-aktører vil kaste seg over pensjonsområdet

Hvilke andre aktører bør på banen?

Pensjonskasser, arbeidstaker- og giverforeninger bør alle aktivt søke å avklare hvordan de bør posisjonere seg. Egne løsninger for medlemmer er et naturlig diskusjonspunkt. Dette bør gjøres snarlig. Finansdepartementet deler vårt syn på dette, noe som gjenspeiler seg i invitasjonslisten til gjennomføringsgruppens møte 12. juni. Fintech-leverandører bør snarest lese seg opp og komme med de smarte løsningene.

Er det lenge til 2021?

Nei, det er ikke lenge til. Aktører i bransjen som sover i timen, får fort en meget vond «dagen derpå» ... Eksisterende og nye aktører bør snarest starte arbeidet for å gjøre de nødvendig strategiske valg, kartlegge og iverksette de prosessuelle, forretningsmessige og systemrelaterte tilpasningene som garantert blir nødvendige.

Høringsnotatet som er ute nå, er ikke hugget i stein, men det er allerede tegnet et rimelig tydelig bilde av hva som kommer. For de som enten skal tilpasse pensjonsløsninger, eller etablere nye løsninger, er det liten grunn til å vente.

De som kommer raskt i gang kan allerede nå bygge forsprang som blir vanskelig å ta igjen!

Vil du høre mer?

  • Har organisasjonen din behov for en samtalepartner på området?
  • Trenger din bedrift en konsekvensanalyse?
  • Er du som leverandør interessert i å diskutere hvilke muligheter dette kan by på?
  • Må dagens løsninger tilpasses for å håndtere endringene?

Kontakt oss:

Erik Jensen
VP, Banking & Finance
+47 948 00 932
erik.jensen@solv.as

Vil du lese flere artikler som denne? Sjekk ut "aktuelt".