Aktuelt
Erik Jensen
Corona-krisen kommer til å forandre mye for selskaper og organisasjoner framover, mener Erik Jensen, leder for finans i Solv AS. Her er hans fem tips til CFO-er i krisetid. (Foto: Stephan Wetaas)

Fem tips til CFO-er i krisetid

Vil verden endre seg betydelig etter corona? Ja, det tror jeg, også for finansrollene i selskaper og organisasjoner. Her er fem tips du bør ha fokus på framover.

Det har i lang tid vært skrevet mye om hvordan rollen som CFO endres over tid. Blant annet har McKinsey i en samling av artikler forsøkt å oppsummere dette.

CFO-rollen vil bli mer og mer forretningsutvikler og endringsleder, tror vi i Solv. Her er fem grunner til hvorfor vi mener det:

«If you’re going through Hell, keep going!»
Winston Churchill

1: Fra usikkert til høyst usikkert

Poenget med planlegging, analyse og scenariobygging er ikke nødvendigvis å forutse fremtiden nøyaktig, men å forberede seg og øve, slik at man kan agere på situasjoner, trusler og muligheter som oppstår. Når usikkerheten øker er det opp til selskapets ledelse å sørge for at man raskt henter informasjon, analyserer og forstår bevegelsene, planlegger godt og er fleksibel nok i gjennomføring til å tilpasse seg et hurtig skiftende landskap. Samtidig er god kommunikasjon ut til kunder, samarbeidspartnere og investorer viktig.

CFO bør forberede seg på at analyse- og informasjonsbehovet øker og bør ta ledelsen på dette arbeidet sammen med CEO.

«Everybody has a plan until they get punched in the mouth»
Mike Tyson

2: Fra kvartalsrapportering til øyeblikkelig innsikt

I festtalenes tid har mange kommet unna med påstander om at man har Business Intelligence, selv om dette ofte ikke er tilfellet. Det jeg derimot ofte har sett, er manuelle «klipp og lim»-rapporter med mer eller mindre tilfeldig sammenstilte KPI’er, en halvdynamisk Power BI-rapport basert på noen tall fra regnskapet, kombinert med litt produksjonsdata.

Når kompleksitet, usikkerhet og fart øker samtidig, er det ikke godt nok med et speedometer som viser gårsdagens hastighet. Den som ikke sikrer at ledelse og styret har tilgjengelig oppdatert, korrekt og relevant informasjon, vil ha et alvorlig forklaringsproblem. Det vil stilles klare forventninger til at de langt fleste av beslutningsunderlag raskt kan genereres.

Det haster å få på plass gode løsninger som sikrer tilgang til relevant data, og som kan gi innsikt og god styringsinformasjon i tiden som kommer. Vi forventer at dette blir en prioritert oppgave for CFO-funksjoner i de fleste selskaper.

«Når kompleksitet, usikkerhet og fart øker samtidig, er det ikke godt nok med et speedometer som viser gårsdagens hastighet»

3: Fra fysisk til virtuell

Den endringen flest av oss kjenner på nå, er virtuelle møter som over natten har erstattet de fleste møtene vi for noen uker siden hadde fysisk. Alt fra styremøter til arbeidsmøter, intervjuer, salgsmøter, og også «kaffe-prater» har plutselig blitt selvfølgelige å avholde via Teams, Zoom og andre digitale møteplattformer.

Dette er en megatrend. Det kommer ikke til å gå over. Resultatet er at arbeidskraft vil kunne hentes fra mye større geografiske områder, markedet for jobb-reiser med tilhørende tjenester vil påvirkes, det samme med transportbehov og mange andre forhold.

Vi forventer at CFO-er vil være opptatt av å se på alt fra arbeidsstyrke og lokalisering, til behovet for kontorer og lokaler med et enda mer kritisk blikk i tiden som kommer.

4: Fra billig til sikker

Krisen har vist tydelig hvor sårbare bedrifter er for brudd i forsyningskjeden, og hvor risikabel geografisk, politisk og kulturell avstand kan være i usikre tider.

Man er aldri sterkere enn det svakeste leddet i kjeden, og det er sannsynlig at de ulike leddene i disse kjedene vil knytte sterkere bånd til hverandre for å sikre at man er i samme båt. Dette vil muligens endre organisering, selskaps- og eierstrukturer etterhvert.

Vi forventer at CFO vil ta en strategisk nøkkelrolle for selskapet og kan bære fanen i dette arbeidet. Risk/Reward og Cost/Benefit er forhold som kanskje bør ses på i nytt lys.

5: Fra superlean til solid bufret

Selskaper med høy cashflow-intensitet og høy gjeld, er sårbare for fall i omsetning, noe Norwegian er et godt eksempel på.

Vi tror at når finansmarkedet etterhvert får tatt inn over seg den globale effekten av corona-krisen, vil det være vanskelig for selskaper med høy gjeld og cashflowavhengighet å tiltrekke seg kapital. Disse selskapene må iverksette tiltak raskt. Det som også er rimelig sikkert er at selskaper som har sunn økonomi og tilgang på kapital, vil kunne sikre seg noen ordentlige godbiter.

Fusjoner og oppkjøp vil øke kraftig i tiden fremover.

Forventningen til CFO-rollen er at man gjør grundige analyser raskt av både trusler og muligheter som byr seg i løpet av og i kjølvannet av krisen, og forbereder seg på dette sammen med investorer, bankforbindelser og andre allierte.

Ring en venn

Trenger du en sparringpartner for å vurdere strategi, prioriteringer, problemformulering eller -løsning knyttet til CFO-området, vil vi gjerne at du tar kontakt for en uforpliktende prat!

Vi vil også gjerne høre fra dere om dere har innspill til det over, eller til andre utfordringer dere møter i rollen som CFO, enten det er i en liten eller en stor bedrift.

Lykke til i tiden som kommer!

Erik Jensen
Leder, Finans, Solv AS

Vil du lese flere artikler som denne? Sjekk ut vår nyhetsside.