Aktuelt
Geir Helge Schmidt og Stig Erlend Eidså i Smartly AS
Framtiden er elektrisk: Behovet for strøm vil øke dramatisk de neste årene. El-biler, el-fly, el-busser og el-trailere er noen av årsakene. Geir Helge Schmidt (t.h.) og Stig Erlend Eidså (t.v.) i Smartly AS jobber på spreng med framtidens energiløsninger. (Foto: Frode Sandal)

De skal sørge for at sikringen ikke går

Framtiden kommer til å kreve MYE mer strøm enn i dag – og du må tenke smart og raskt når målet er å fly elektrisk til Bergen om et par år.

- Det produseres enorme mengder strøm i Norge. Derfor er det ikke produksjonskapasiteten som er utfordringen for morgendagens behov, infrastrukturen er. Det handler om en rekke faktorer som dimensjon på strømkabler, kapasitet i trafoer og høyspentmaster. Det må gjøres store investeringer hvis du skal løse utfordringen utelukkende med infrastruktur. Derfor er vi opptatt av å bruke kapasiteten vi allerede har mer effektivt, sier Geir Helge Schmidt, teknisk direktør i Smartly AS.

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, nærmere bestemt 30 prosent, ifølge SSB. Stavanger-regionen har ambisjon om å være ledende i Europa på elektrisk transport. For å få det til, må blant annet de to mennene på bildet gi full gass.

Les også: Stavanger knuser Bergen, skal ta imot el-fly fra 2022

« Stavanger-regionen har ambisjon om å være ledende i Europa på elektrisk transport. »

Elbillading og energistyring

Smartly AS eies av Lyse AS. Selskapet utvikler og leverer løsninger for energistyring til privatpersoner, boligselskap og bedrifter. Løsningene sørger for måling, rapportering og styring av energiforbruk. Gjennom samarbeid med markedsledende partnere og med støtte fra internasjonale EU-prosjekter for innovasjon, fokuserer Smartly på fleksibel effekt- og energistyring i et større perspektiv.

-Blant annet utvikles det løsninger for lokalprodusert solenergi, kombinert med energistyring og energilagring, for å håndtere elbillading og andre effektkrevende komponenter. Eksempler er lading av tungtransport, busser, fly og båt. Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kostnad som mulig, sier Schmidt.

Geir Helge Schmidt og Stig Erlend Eidså i Smartly AS
Stavanger-regionen har ambisjon om å være ledende i Europa på elektrisk transport. Da må disse to herrene gi full gass (Foto: Frode Sandal)
« Målet er å bidra til at våre kunder får levert nok effekt, til riktig tid, og til en så lav kostnad som mulig »
Geir Helge Schmidt i Smartly

Vi trenger mer strøm!

Behovet for strøm vil øke radikalt de neste årene. Elektrifisering av transportsektoren er en av årsakene. Elektriske fly er ikke langt unna og batteridrevne ferjer er allerede på fjorden - Future of the Fjords.

- Hvis du skal elektrifisere maritim sektor i Sør-Rogaland, krever det et årlig strømforbruk tilsvarende 200.000 boliger, forklarer Stig Erlend Eidså, leder for forretningsdrift og partneravtaler i Smartly.

Skal lage strøm selv

Smartly har dreid mer og mer av virksomheten sin fra smarte hjem til utvikling og salg av tjenester for energistyring og energimåling.

Elnett21 er et stort prosjekt hvor Smartly er en sentral aktør.

-Elnett21 har som mål å legge til rette for utslippsfri og elektrisk transport, uten store investeringer i eksisterende strømnett. Det krever lokal strømproduksjon, lagring og styring av energi, forklarer Eidså.

Smartly sitt bidrag omfatter utvikling og implementering av et felles styringssystem som kan forutsi og styre energi-kapasitet, i tillegg til å sikre optimal og kostnadseffektiv energiflyt i regionen.

Elnett21 er et femårsprosjekt og skal pågå til 2024. Partnerne i prosjektet er Avinor Stavanger lufthavn, Forus Næringspark, Stavangerregionen havn, Lyse Elnett og Smartly. Prosjektet har fått 40 millioner kroner i støtte fra Enova.

...
Solv har i dag utviklere, løsningsarkitekt og designer/rådgiver utleid til Smartly. Lyse og Smartly har i flere år vært en av våre største kunder. Det er vi stolte av!

« Hvis du skal elektrifisere maritim sektor i Sør-Rogaland, krever det et årlig strømforbruk tilsvarende 200.000 boliger »
Stig Erlend Eidså i Smartly

Vil du lese flere artikler som denne? Sjekk ut "aktuelt".